Zemin Ses Yalıtımı

Zemin ses yalıtımı alt kata giden sesleri azaltmak amacıyla yapılan bir ses yalıtımıdır. Zemin ses izolasyonu yapılırken amaç titreşim ve yürüme seslerini engellemektir. Şap ya da parke altına uygulanabilir. Günümüzde özellikle çok katlı binalarda tercih edilen zemin ses yalıtımı daireler arası ses geçişlerini engellemekte ve gürültü kirliliğini azaltmaktadır. Zemin ses yalıtımı sadece üst kattan gelen sesleri kesmez aynı zamanda alt kattan gelen sesleri de engeller. Sadece evlerde değil ofis, hastane ve otel gibi birçok alanda da zemin ses izolasyonu yapılabilir. 

Zemin Ses İzolasyonu

Zemin ses izolasyonu katlar arasında olan ve ses geçişini engelleyen bir ses yalıtım uygulamasıdır. Diğer dairelerden gelen sesler insanları rahatsız edebilirler örneğin yürüme sesi, eşyaların sesi ya da konuşma sesleri gibi seslerin diğer katlara geçişi o katlarda bulunan insanlar için rahatsız edici özelliktedir. Bu gibi olumsuz durumları engellemek amacıyla da zemin ses izolasyonu yapılmaktadır. 

Zemin Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Zemin ses yalıtımı şap altına ve parke altına olacak şekilde iki farklı yolla yapılabilmektedir. Şap altı ses izolasyonu; ses izolasyonu yapılacak alanda en az 7 cm şap atılması önerilmektedir, özel yapıştırıcılar kullanılarak kauçuk yalıtım malzemesi hiç boşluk kalmayacak şekilde zemine yerleştirilir, kaba inşaat bitiminde isteğe bağlı olarak şapın üzerine de yalıtım malzemeleri konulabilir. Parke altı ses izolasyonu; şap altı ses izolasyonu kadar etkili bir yöntem değildir, şap altında kullanılan malzemelere oranla daha kalın ve daha yoğun malzemeler tercih edilmektedir, parke sökülür, şap üzerine yalıtım malzemesi konulur ve parke tekrar yerine yerleştirilir. 

Zemin Ses Yalıtımı Avantajları Nelerdir?

Zemin döşemesi üzerinde yapılan her harekette çıkan ses alt katlara gitmektedir. Yürüme, sandalye çekilmesi ya da eşyaların hareket ettirilmesi ile çıkan sesler diğer katlarda bulunan insanlar için rahatsız edici sesler olabilmektedir. Zemin ses yalıtımı bu gibi olumsuz durumların önüne geçmekte yardımcı bir işlemdir. Titreşim ve yürüme sesi ya da eşyaların sesinin alt katlara gitmesini engellediği için zemin ses yalıtımı özellikle günümüzde çok katlı binalarda çokça tercih edilmektedir.

Zemin Ses Yalıtımı Neden Önemlidir?

Zemin ses yalıtımı daireler arasındaki ses geçişini engellediği için oldukça önemli olan ve çokça tercih edilen bir yalıtım şeklidir. Zemin ses yalıtımının yapılmadığı durumlarda dairelerde oluşan yürüme, eşyalar hareketi ve konuşma gibi sesler diğer katlarda bulunan dairelere gitmekte ve orada bulunan insanları rahatsız etmektedir. Zemin ses izolasyonu bu gibi olumsuz durumların önüne geçmekte ve dairelerde arasında ses geçişini engellemektedir.

Zemin Ses Yalıtımında Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Zemin ses yalıtımında kullanılan malzemeler; akustik karo halı, kauçuk tabanlı akustik halı, zemin kauçuk levha, mantarlı kauçuk, mantar şilte ve EPDM ses bariyeridir. Akustik karo halı; titreşim ve yürüme seslerinin alt kata gitmesini engellemek için kullanılan ses yalıtım malzemesidir, ayrıca akustik yalıtıma da yardımcı olur. Kauçuk tabanlı akustik halı; ses emici özelliğe sahip bir ses yalıtım malzemesidir, kullanıldığı zeminde kaymaları da engeller. Zemin kauçuk levha; titreşimli ve darbeli sesleri engelleyen şap altı ve parke altında kullanılabilen bir ses yalıtım malzemesidir. Mantarlı kauçuk; iki farklı yalıtım malzemesinin karıştırılmasıyla elde edilen bir ses yalıtım malzemesidir, daha etkili bir ses yalıtımı sağlamak amacıyla kullanılır. EPDM ses bariyeri; tavan, duvar ve zemin gibi birçok yerde diğer yalıtım malzemelerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan bir ses yalıtım malzemesidir. 

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?